ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

M. +30 694 5 224 114

E. info@altso.gr


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας για τις περιοχές του Δήμου Θέρμης, Δήμου Θεσσαλονίκης και γενικότερα όλων των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης καθώς και γειτονικών σε αυτών Περιφέρειες, σε πολύ λογικές τιμες!

“Κάθε χρόνο συμβαίνουν 5.720 θανάσιμα εργατικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εκατομμύρια ανθρώπων τραυματίζονται ή αποκτούν σοβαρά προβλήματα υγείας που οφείλονται στο περιβάλλον εργασίας. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίσουν, αλλά και τον τρόπο διαχείρισής τους.”
πηγή: “Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία”

Με βάση τη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, αρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2) όλες οι επιχειρήσεις, έστω κι αν απασχολούν έναν μόνο υπάλληλο πρέπει να έχουν Τεχνικό Ασφαλείας.
Τι κάνει δηλαδή ο Τεχνικός Ασφαλείας;

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σχετικά με θέματα ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο. Στα πλαίσια της εξασφάλισης της ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας στην εργασία με τρόπο που να καθιστά την επιχείρηση ικανή να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοση της.

Πέραν όμως αυτού ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλει στο να μετρά και να καταγράφει μετρήσεις περιβάλλοντος στον εκάστοτε χώρο εργασίας. Μέτρηση έντασης φωτός, μέτρηση ήχου, σχετικής ύγρασίας και θερμοκρασίας, είναι κάποιες απο τις απαραίτητες μετρήσεις ώστε να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων αλλά και των πιθανών επισκεπτών.

Οι μετρήσεις, η καταγραφή καθώς και η αρειοθέτηση των μετρήσεων αυτών είναι εντελώς δωρεάν για τους πελάτες μας ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επιβαρύνονται με τα βασικά έξοδα της επίσκεψης μας εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία.

Ο υπολογισμός του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζεται απο την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση (η κατηγοριοποίηση γίνεται στο Π.Δ. 294/88 στο άρθρο 2 και ανάλογα με τον κωδικό του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης).


Ρωτήστε μας…