ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

M. +30 694 5 224 114

E. info@altso.gr


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Αυτοματισμοί Οικιακών και βιομηχανικών εφαρμογών με ή χωρίς PLC

Η λέξη αυτοματισμός αποτελεί ένα σύνολο, όπου εξειδικευμένοι υπολογιστές υψηλής αντοχής, οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), χρησιμοποιούνται για να συγχρονίσουν τη ροή εισόδων από φυσικούς αισθητήρες με τη ροή εντολών προς συσκευές εξόδου (π.χ. βραχίονες, αντλίες κα). Η αναδραστική και ντετερμινιστική λειτουργία του συστήματος οδηγεί σε αυστηρά ελεγχόμενες διεργασίες, κατάλληλες για χρήση σε βιομηχανικές μονάδες αλλά και σε ακόμα απλόυστερες εφαρμογές όπου η ταχύτητα και η ασφάλεια έχουν πρωταρχικό ρόλο. Η εργασία του αυτοματιστή συνίσταται στον κατάλληλο προγραμματισμό του PLC.

Εμείς μπορούμε…

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε συμβατικό αυτοματισμό ή μη, οποιασδήποτε οικιακής ή βιομηχανικής εφαρμογής.