ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

M. +30 694 5 224 114

E. info@altso.gr


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

 

Με την Δομημένη Καλωδίωση σκοπό έχουμε να συνδυάσουμε όλες τις καλωδιώσεις σε ένα σύστημα. Αυτό σημαίνει  ότι όλη η καλωδίωση, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου, του τηλεφώνου, του βίντεο, του ήχου, της ασφάλειας, του ελέγχου θέρμανσης και ψύξης, του φωτισμού καθώς και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε ένα κτίριο, προγραμματίζεται, σχεδιάζεται, εγκαθίσταται και ρυθμίζεται σε ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό δίνει πολλαπλά πλεονεκτήματα στον χρήστη.

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας  σήμερα μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε την δομημένη καλωδίωση σε κάθε κτίριο και μάλιστα από τον αρχικό κιόλας σχεδιασμό του. Δημιουργώντας την υποδομή της καλωδίωσης έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τον ενεργό εξοπλισμό που χρειαζόμαστε για να καλύψει τις ανάγκες μας.

 

Η τεχνογνωσία και η συνεργασία μας με τους κορυφαίους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού υλικού, μας επιτρέπει τη δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και αποδοτικού δικτύου που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και στις απαιτήσεις σας.