ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

M. +30 694 5 224 114

E. info@altso.gr


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

ΗΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων που ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας επώνυμα υλικά υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με μεγάλους οίκους.

Στους ηλεκτρολογικούς πίνακες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

  • η θέση, να είναι τοποθετημένος στο κατάλληλο σημείο ώστε να διασφαλίζει την αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
  • η σωστή και ποιοτική επιλογή των υλικών ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση του,
  • η σωστή εγκατάσταση που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ώστε να αποφεύγονται οι παραλείψεις και η αντιμετώπιση προβλημάτων στο μέλλον.