ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

M. +30 694 5 224 114

E. info@altso.gr


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε τις ηλεκτρολογικές εργασίες σε νέες και υπάρχουσες κατασκευές, σε ανακαινίσεις, σε ανακατασκευές, σε κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια και βιομηχανικούς χώρους.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την ανίσχευση και επιδιόρθωση των ηλεκτρολογικών βλαβών που παρουσιάζονται σε υπάρχουσες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Έλεγχος και Επανέλεγχος οποιασδήποτε ηλετρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τη Νέα Υδέ και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 καθώς επίσης και παλαιοτέρων εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ΚΕΗΕ.

 Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε συνοδεύεται απο την ηλεκτρολογική μελέτη που αποτυπώνει σε σχέδιο τις ακριβείς θέσεις των καταναλώσεων και τα σημεία διαχείρισης τους.

Στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ίδιαίτερη σημασία έχει:

  • η σωστή οργάνωση του χώρου. Η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά, έτσι ο ιδιοκτήτης θα αποκτήσει ένα πλήρες σύστημα που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του χωρίς παραλείψεις,
  • η επιλογή ποιοτικών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές υλικών, που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την ασφαλή και σωστή λειτουργία του συστήματος,
  • η σωστή εγκατάσταση που πληροί τις προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του χώρου,
  • η τήρηση του χρονοδιαγράμματος ώστε να μπορούν να προγραμματιστούν με σαφήνεια οι μετέπειτα ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου.