ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

M. +30 694 5 224 114

E. info@altso.gr


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

 

Η ηλεκτρολογική μελέτη αποτελεί το πρώτο στάδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γιατί είναι το σχέδιο του χώρου που υποδεικνύει τις θέσεις όλων των ηλεκτρολογικών καταναλώσεων στον χώρο καθώς και τα σημεία διαχείρισης τους. Είναι το σημείο που αποτυπώνονται με σαφήνεια όλες οι ανάγκες του πελάτη στον χώρο και για αυτό θα πρέπει να εκπονείτε με υπευθυνότητα και έχοντας ως βασικό γνώμονα τη μετέπειτα σωστή και ασφαλή λειτουργία του χώρου, ώστε να αποφεύγεται η παράλειψη κάποιας ηλεκτρολογικής ανάγκης ή επεκτασιμότητας.

 

Η  επίβλεψη του έργου αποτελεί ένα απαιτητικό στάδιο καθώς θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που ορίζει το ηλεκτρολογικό σχέδιο και ότι πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές, ότι χρησιμοποιούνται στα σωστά υλικά και ότι το έργο προχωράει σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

 

Με την μελέτη και επίβλεψη ενός έργου εξασφαλίσουμε την πλήρη ηλεκτρολογική κάλυψη, την ακριβή εγκατάσταση, την σωστή χρήση των υλικών και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.