ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

M. +30 694 5 224 114

E. info@altso.gr


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

Στο ΦΕΚ 844 Β της 16/05/2011 βρίσκεται η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 η οποία αφορά την νέα Υπέυθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Η νέα Υπέυθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη σε Ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Η απόφαση αυτή έχει 4 άρθρα τα οποία αναφέρουν (συνοπτικά):

Άρθρο 1
Ορίζει νέο περιεχόμενο για την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη στο οποίο περιλαμβάνεται και πρωτόκολλο ελέγχου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Άρθρο 2
Περιγράφει τις απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων για υποσταθμούς μέσης τάσης.

Άρθρο 3
Ορίζει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η επιχείρηση διανομής ενέργειας μπορεί να αρνηθεί την σύνδεση ή να διακόψει την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης.

Άρθρο 4
Ορίζει μεταβατικό στάδιο 3 μηνών. Επομένως μετά τις 16.08.2011 θα πρέπει να είναι σε χρήση μόνο η νέα ΥΔΕ.

Για να κατεβάσετε την Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ, πατήστε εδώ

Κατηγορία : Νέα