ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

M. +30 694 5 224 114

E. info@altso.gr


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ

Στις περιοχές της Επανομής, του Τριλόφου, της Νέας Μηχανιώνας, της Αγίας Παρασκευής, του Αγγελοχωρίου και της Καρδίας αναμένεται η έναρξη της διαδικασία κτηματογράφησης με την υποβολή δηλώσεων των δικαιωμάτων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να κατοχυρώσετε και να οριοθετήσετε την ιδιοκτησία σας χωρίς αμφισβητήσεις. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης είναι τα εξής:

· Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου.

· Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής.

· Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου.

· Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

· Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει το ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Ελένη Κουλαρτσά, Δικηγόρο Επανομής, στο 6974102292 ή στο www.koulartsa.gr

Κατηγορία : Νέα